Paketi usluga za klijente pogođene epidemijom Covid 19!

Odgoda plaćanja i
refundacija obaveza kod
Poreske uprave RS i FBIH
Zastupanje pred poslovnim
bankama radi obezbjeđenja
moratorijuma i dodatnih
sredstava za likvidnost.
Pregovaranje sa
dobavljačima, te definisanje
pravnog i finansijskog okvira
za odgode plaćanja obaveza

Paket koji se tiče Odgode plaćanja obaveza kod Poreske uprave Republike Srpske i Porezne uprave FBIH, kao i kod Poreske uprave Brčko Distrikta, podrazumijeva mogućnost da naše računovođe apliciraju u vaše ime kod poreskih uprava entiteta i BD, kako bi podnijeli zahtjeve za odgodu plaćanja po osnovu dospjelih poreskih obaveza, ili izvršili reprogram dolazećih obaveza. Napominjemo da je ovo moguće u zavisnosti od postojećih zakonskih rješenja, koja se znatno razlikuju u kantonima u Federaciji BiH.

Zastupanje pred poslovnim bankama radi obezbjeđenja moratorijuma i dodatne likvidnosti je paket u kome postupajući pravnici sa značajnim bankarskim iskustvom ispred Advokatske kancelarije Stevanović po dobijanju ovlašćenja pregovaraju sa bankama radi postizanja moratorijuma za klijente na tri ili šest mjeseci, te ukoliko je to potrebno dogovaraju odobravanje novih kreditnih sredstava za likvidnost.

Pregovaranje sa dobavljačima, te definisanje pravnog i finansijskog okvir radi odgode plaćanja obaveza je paket koji kombinovano pružaju "Standard" i AK Stevanović. Koristimo naše umijeće radi pregovaranja sa vašim dobavljačima, te maksimalno pokušavamo da sve obaveze, dospijeća ili druge važne elemente vašeg ugovornog odnosa reprogramiramo i kvalitetno složimo na zadovoljstvo klijenta.

Javite nam se danas na 055 22 4444 ili na office@standardbiro.com radi aktiviranja usluga.
a company of