Obračun plata

Izračunaj po neto plati
Izračunaj po bruto plati
Neto plata
Bruto plata
Doprinosi
Plata prije oporezivanja
Licni odbitak
Porez
Ukupan trošak 0 KM

Obračun plate sa minulim radom i toplim obrokom

Broj godina radnog staža
Bruto topli obrok
Izračunaj po neto naknadi
Izračunaj po bruto naknadi
Neto naknada
Bruto osnovna plata
Bruto minuli rad
Bruto ukupno
Doprinosi
Plata prije oprezivanja
Porez
Ukupan trošak 0 KM

Menadžerski ugovor bez zasnivanja radnog odnosa

Izračunaj po neto plati
Izračunaj po bruto plati
Neto plata
Bruto plata
Doprinosi
Plata prije oporezivanja
Porez
Ukupan trošak 0 KM

Ugovor o djelu / Dopunski rad

Izračunaj po neto naknadi
Izračunaj po bruto naknadi
Neto naknada
Bruto naknada
Doprinosi PIO
Dohodak
Porez
Ukupan trošak 0 KM

Autorski ugovor

Normirani troškovi (postotak)
Izračunaj po neto naknadi
Izračunaj po bruto naknadi
Neto naknada
Bruto naknada
Doprinosi
Dohodak
Porez
Ukupan trošak 0 KM

Privremeni i povremeni poslovi

Izračunaj po neto naknadi
Izračunaj po bruto naknadi
Neto naknada
Bruto naknada
Doprinosi
Dohodak
Porez
Ukupan trošak 0 KM

Zakup

Izračunaj po neto zakupnini
Izračunaj po bruto zakupnini
Neto zakupnina
Bruto zakupnina
Normirani troškovi 20%
Dohodak
Porez
Ukupan trošak 0 KM

Nekomercijalno gazdinstvo

Izračunaj po osnovici
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Ukupan trošak 0 KM

Komercijalno gazdinstvo (45/37) osiguranici PIO

Izračunaj po osnovici
Doprinosi za PIO
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Ukupan trošak 0 KM

Komercijalno gazdinstvo (55/55) nisu osiguranici PIO

Izračunaj po osnovici
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Ukupan trošak 0 KM
a company of